Od 8 czerwca wznawiamy niektóre zajęcia i próby. Zainteresowanych udziałem w

  • aerobiku,
  • próbach Zespołu Pieśni i Tańca Boruta (grupa starsza, ćwicząca na sali baletowej),
  • zajęciach plastycznych,
  • spotkaniach Zgierskiej Grupy Fotograficznej
  • prób zespołów muzycznychprosimy o kontakt telefoniczny.

Wznowienie działalności będzie nadal ograniczone (głównie ze względu na liczbę uczestników i regulaminy korzystania z poszczególnych pomieszczeń), z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.