Zapraszamy na wystawę do Zgierskiej Galerii Sztuki. Malarstwo Ewy Fukuoka można oglądać do końca lutego w godzinach 9-20, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym (42 716 26 18).
Poniżej notatka o autorce.
—————————–
Ewa Tomporek-Fukuoka jest rodowitą łodzianką i tutaj ukończyła Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych. Studiowała w PWSSP na Wydziale Wzornictwa. Po trzecim roku studiów wyjechała za granicę. Tytuł artysty plastyka uzyskała w 2012 roku, po przyjęciu do ZPAP na podstawie dorobku artystycznego. W międzyczasie ukończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją teatrologa. Szczególnym przedmiotem studiów stały się różnice komunikowania się w odmiennych obszarach kulturowych, co zaowocowało pracą magisterską „Fenomen Haragei – Japońskiej Sztuki Komunikacyjnej”.
Idąc za swym twórczym powołaniem pracowała zawsze w instytucjach związanych ze sztuką i kulturą. Pobyt w Japonii w latach 1985-1991 stał się dla autorki niewyczerpanym źródłem twórczych fascynacji. Inspiracją dla jej obrazów, prezentowanych na licznych wystawach, stały się motywy sztuki i pejzażu Japonii. Ulubionym motywem są ogrody japońskie, wyrażające ducha zen, a więc transcendentny związek człowieka z Naturą.
Swoje artystyczne powołanie realizowała także jako aktorka alternatywnego Teatru Napięcie oraz uczestniczka międzynarodowego projektu unijnego „Historie polityczne dla dziatek” w Teatrze Zamiast.
Bezpośredni kontakt z cywilizacją Japonii sprawił dalsze pogłębianie studiów o zjawiskach odmiennych i wspólnych Kulturze Wschodu i Zachodu, co jest ciągłym przedmiotem wystąpień autorki w mediach, referatów prezentowanych na konferencjach naukowych oraz publikacji.
Artystycznym celem stało się tworzenie i udział w projektach promujących kulturę Dalekiego Wschodu i szeroko pojętą integrację międzykulturową. Artystka współpracuje z organizacjami, które realizują tego typu programy. Była członkiem rad programowych i zarządów: Centrum Sportu i Kultury Japońskiej, Fundacji Surei-no-Mon, Fundacji Ai, Klubu Yakumo-Goto, Klubu Liderów.
Cyklicznie bierze udział w imprezach na rzecz rozwoju kulturalnego Łodzi i regionu realizowanych przez te ośrodki.
Od czerwca 2017 roku pełni funkcję prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego.