„Zgierz – moja przestrzeń” to bezpłatny, lokalny miesięcznik miejski społeczno-kulturalny wydawany przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu. 

Czasopismo promuje miasto poprzez potencjał jego mieszkańców i osób z nim związanych, pokazując ich pasje, zainteresowania i niezwykłe umiejętności. Celem zespołu redakcyjnego jest przekazywanie zgierzanom informacji o najciekawszych wydarzeniach miejskich, pokazywanie pozytywnych zmian w otoczeniu oraz inspirowanie czytelników do wspólnych działań i pracy na rzecz lokalnej społeczności. Na łamach kolejnych numerów czytelnicy znajdą materiały dotyczące przedsiębiorczości, wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych, zdrowia i ekologii. Promowane są ginące zawody oraz rzemiosło, w tym również artystyczne. „Zgierz – moja przestrzeń” porusza ponadto tematy dotyczące seniorów, osób niesamodzielnych, dzieci i młodzieży.

Miesięcznik wydawany jest z najwyższą dbałością o poziom prezentowanych materiałów oraz jakości zdjęć, druku i wykorzystywanego papieru. Pismo ukazuje się od października 2015 r. Jest dystrybuowane w zgierskich urzędach, sklepach, zakładach usługowych i  instytucjach kultury.

2021 rok:

2020 rok: 

Grudzień 2020
Listopad 2020
Październik 2020
Wrzesień 2020
Lipiec / Sierpień 2020

Czerwiec 2020

Maj 2020
Kwiecień 2020
Marzec 2020
Luty 2020
Styczeń 2020

Pełne archiwum gazety dostępne jest
na stronie MIASTA