Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłosiło w 2021 r. 66. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Konkurs obejmuje 4 turnieje:

Turniej Recytatorski,

Turniej Poezji Śpiewanej,

Turniej Teatrów Jednego Aktora

Wywiedzione ze Słowa

 

Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu jest organizatorem tego Konkursu na szczeblu miejsko – powiatowym.

Nasi laureaci będą zakwalifikowani do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w Łódzkim Domu Kultury (15 i 16 maja 2021 r.)

Udostępniamy Regulamin Konkursu w skróconej formie oraz karty zgłoszeń. Pełny tekst Regulaminu, dodatkowe informacje i pliki dostępne na stronie Towarzystwa Kultury Teatralnej www.tkt.art.pl

Stosownie do ilości zgłoszeń oraz sytuacji pandemicznej podejmiemy decyzję odnośnie formy i terminu przeprowadzenia eliminacji miejskich w MOK.

Zgłoszenia przyjmujemy do 26 maja 2021 r.

 

Serdecznie zapraszamy młodzież i dorosłych do wzięcia udziału w Konkursie.

 

Dokumenty:
Karta PS 2021 (1) – Poezja śpiewana

Karta R i WzS 2021 – Recytatorski i Wywiedzione ze słowa

Karta TJA 2021 – Turniej Teatrów Jednego Aktora

Regulamin