Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż administratorem danych osobowych Uczestników zajęć i wydarzeń MOK jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu, ul. Mielczarskiego 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze statutową działalnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu zgodną z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych (np.: operatorzy pocztowi, banki, ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi techniczne). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także po jej zakończeniu w celu ew. windykacji i archiwizacji, w czasie zgodnym z obowiązującymi przepisami. Uczestnicy zajęć i wydarzeń MOK posiadają prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Dane osobowe Uczestników zajęć i wydarzeń MOK nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych osobowych przez Uczestników zajęć i wydarzeń MOK jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy – niezbędne.