Opis

Pracownie plastyczne dla młodzieży i dorosłych to zajęcia z tradycjami. Malujemy już 30 lat. Raz w roku wystawiamy prace podczas wernisażu w Zgierskiej Galerii Sztuki. Głównymi technikami tworzenia są rysunek i malarstwo sztalugowe. Warsztaty przygotowują do podjęcia nauki w Akademii Sztuk Pięknych. Dla osób dojrzałych są z kolei szansą na realizację (dotąd niespełnionych) artystycznych marzeń. Opiekę merytoryczną nad pracowniami sprawuje plastyk – grafik Mirosław Łuczak.

Kiedy

Spotkania przy sztalugach odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 16.00 (dorośli), o godz. 18.00 (młodzież)

Koszt

25 zł/miesiąc.