Zgierz, 3 marca 2017r.

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Jury Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

  • zgierska edycja lokalna

Posiedzenie Jury odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu,

ul. Mielczarskiego 1, w dniu 03.03.2017 r.

Do Jury zostali zaproszeni:

Emil Wiktorowski – Dyrektor i pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zgierzu, Przewodniczący Jury

Małgorzata Potakowska – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgierzu,

Barbara Andrzejczak – Pedagog , SLO im. R. Traugutta w Zgierzu

Renata Malinowska-Koralewska – Pełnomocnik ds. Młodzieży, z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zgierza

Aleksandra Gębicka – Przedstawicielka Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza

Po wnikliwej analizie zgłoszeń i wysłuchaniu 14 kandydatów, Jury wyłoniło laureatów:

1. Marta Bąk

2. Joanna Jadczak

3. Agata Karasińska

4. Daria Ledzion

5. Sara Ornowska

6. Klaudia Owczarczyk

Reprezentantem Zgierza w eliminacjach ogólnopolskich będzie: MARTA BĄK.

 

Wręczenie nagród odbędzie się podczas majowej sesji Rady Miasta Zgierza.