Zapraszamy do udziału w jeszcze jednym konkursie. Organizujemy go oczywiście z okazji panujących warunków epidemicznych, co by Was uaktywnić, choć nadal on-line  😉

Liczymy na Waszą kreatywność!

Opisujcie swoje przemyślenia, pragnienia i spostrzeżenia w postaci miniaturek lirycznych.

Poniżej zasady:

„Radosny limeryk postepidemiczny”

1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu.

2. Konkurs jest przeznaczony dla młodzieży szkół średnich oraz dla dorosłych.

3. Uczestnik zgłasza maksymalnie 3 limeryki własnego autorstwa, napisane w języku polskim. Limeryki należy przesłać na adres mailowy mokzgierz@interia.pl do 20 maja 2020 r.

4. Nadesłane prace przechodzą na własność Miejskiego Ośrodka Kultury. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej publikacji nagrodzonych limeryków w celach promocyjnych związanych z konkursem.

5. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: tytuł utworu imię i nazwisko autora

6. Utwory konkursowe oceni Jury powołane przez Organizatora.

7. Laureaci konkursu otrzymają cenne nagrody niespodzianki. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane na naszym profilu na Facebooku, na stronie www.mokzgierz.pl oraz w miesięczniku „Zgierz moja przestrzeń”.

8. Uczestnik zgłaszając limeryki na konkurs potwierdza tym samym, że zgadza się z Regulaminem konkursu i wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu zgodnie z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym ( Dz.U. Z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu i ogłoszenie wyników.