W związku z kryzysową sytuacją w Zgierzu i zaleceniami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, przekładamy spotkanie z panią Izą Trojanowską na inny termin, który podamy wkrótce. Zaproszenia utrzymują ważność, prosimy o ich zachowanie.
Poniżej zamieszczamy też link do komunikatu WIOŚ: http://www.wios.lodz.pl/files/docs/komunikat_nadzwyczajny_wi.pdf