Ze względu na ogłoszenie nowych restrykcji pandemicznych zmuszeni jesteśmy zmienić formę Festiwalu „Stachura pozostałym”.

Wszystkie wydarzenia będą odbywały się bez bezpośredniego udziału publiczności.

Ważne zmiany dotyczą Konkursu Jednego Wiersza.

Prosimy o przesłanie utworów w formie nagrań video, audio lub w dotychczas dopuszczalnej formie tekstowej, która zostanie odczytana przez osobę wyznaczoną przez Organizatora.

Wszystkie prezentacje poetyckie zostaną nagrane i udostępnione on-line w formie transmisji.

Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2020 r.

stachuriada zgierz