W piątek, 9 listopada br. o godz. 18.00, w Zgierskiej Galerii Sztuki odbędzie się wernisaż wystawy malarstwa, grafiki i rysunku profesora Andrzeja Nawrota. Ekspozycja ma charakter jubileuszowy, co sugeruje jej tytuł – „80 plus”.

Autora z pewnością nie trzeba przedstawiać, sylwetka wybitnego zgierzanina jest bowiem doskonale znana mieszkańcom, nie tylko tym związanym ze środowiskiem artystycznym Zgierza.

Gdyby jednak chcieli Państwo poznać szczegóły życia i twórczości Artysty, niżej zamieszczamy bogatą notę biograficzną.

Ekspozycję będzie można oglądać od 9 listopada do 7 grudnia br., w dni powszednie w godzinach

8.00 – 19.00. Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne.

 

Prof. Andrzej Nawrot

Instytut Architektury Tekstyliów na Wydziale Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Urodzony w 1938 roku w Osinach.

Studia w PWSSP w Łodzi obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego.

Magister sztuki – 1964 rok.

Kwalifikacje artystyczne I stopnia równoznaczne z doktoratem sztuki – 1971rok nadane przez Radę Wydziału Ubioru PWSSP w Łodzi.

Tematem przewodu kwalifikacyjnego I stopnia było: „Opracowanie projektowe kompleksowego zestawu ubiorów roboczych i uniformów służbowych dla określonego zakładu przemysłowego” oraz praca teoretyczna dokumentująca powyższy proces projektowy

Kwalifikacje artystyczne II stopnia równoznaczne z habilitacją – 1984rok nadane przez Radę Wydziału Włókienniczego PWSSP w Łodzi.

Temat pracy kwalifikacyjnej II stopnia: „ Projektowanie ubioru” rozprawa teoretyczna dotycząca modelu procesu projektowania ubioru oraz

Opracowanie projektowe kolekcji ubiorów o specjalnym przeznaczeniu”.

Tytuł naukowy profesora – 1992 rok.

Nominacja przez Ministra Kultury i Sztuki na stanowisko profesora zwyczajnego w ASP w Łodzi

1992 rok.

Nominacja przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na stanowisko profesora zwyczajnego

w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 2003 rok.

Dyscyplina naukowa: wzornictwo, grafika.

Twórczość w zakresie malarstwa, grafiki oraz wzornictwa i architektury wnętrz.

Członek i współzałożyciel działających w Łodzi w latach 1963 – 1988 grup artystycznych „ profil”, „Konkret” oraz „Grupa 7” a także członek stowarzyszenia Artystów „Młyn” w Zgierzu.

Staż naukowy: Stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Modeschule-Wiedeń, Austria rok 1969.

Osiągnięcia badawcze:

Artykuły i teksty wydawnicze:

-„Kierunki usprawnień funkcjonowania wzornictwa przemysłowego”.

rok 1979 „Życie Gospodarcze”.

-„Projektowanie Ubioru”

rok 1984 pismo branżowe „Odzież”.

rok 1999 wydawnictwo Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych „Wisnik”. Lwów, Ukraina.

-„Metoda kształcenia projektantów ubioru”

rok 1985 pismo branżowe „Odzież”.

-Środki wyrazu artystycznego w projektowaniu ubioru” referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Rektorów Uczelni Plastycznych pt. „Rola kształcenia ogólnoplastycznego na Wydziałach Wzornictwa Przemysłowego”

rok 1985 ASP Kraków.

-„Jolanta Wdowczyk – artysta pedagog”.

rok 1999 Wydawnictwo Instytutu Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu.

-Referat wprowadzający na sympozjum zorganizowanym przez Katedrę Ubioru ASP w Łodzi „ Rola szkół mody w rozwoju osobowości projektanta”, Łódź 2000

-Referat wprowadzający pt. „Kreowanie postaw przedsiębiorczości w metodach kształcenia projektantów mody” na Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Krajową Izbę Mody, Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi rok 2002.

-„ O kształceniu projektantów mody w Katedrze Ubioru ASP w Łodzi – zeszyty Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

-Wstęp do katalogu Indywidualnej Wystawy Malarstwa Marka Rozpary,

rok 1999 wyd. Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu.

-Wstęp do katalogu indywidualnej wystawy „ Jolanta Wdowczyk-Grafika”,

rok 1998 wyd. Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu.

-Wstęp do katalogu Indywidualnej Wystawy Malarstwa Tadeusza Wolańskiego, rok 2000

wyd. Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu.

-Wstęp do katalogu Indywidualnej Wystawy Tkaniny Artystycznej Elżbiety Szwarc-Jarosik.

rok 2000 wyd. Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu.

-Tekst do katalogu Europejskie Laboratorium Sztuki – Sympozjum Plener

rok 2000 wyd. Stowarzyszenie Europejskie Laboratorium Sztuki – Tuchomie.

-Wstęp do katalogu „Premiery 2000” prezentującego dyplomy Katedry Ubioru

rok 2000 wyd. Katedra Ubioru ASP w Łodzi.

– wstęp do katalogu „Gala Dyplomowa Premiery 2004” prezentującego najlepsze dyplomy Katedry Ubioru ASP w Łodzi w roku 2004.

-Referat pt. „Kreowanie postaw przedsiębiorczości w metodach kształcenia projektantów ubioru” Konferencja naukowo – techniczna. Perspektywy rozwoju technik, technologii i architektury tekstyliów. „Innovatex 2009”. Instytut Architektury Tekstyliów PŁ

Prace badawcze:

-„Metoda projektowania odzieży dla sylwetek tęgich” ASP w Łodzi, Katedra Ubioru. Kierownik zespołu badawczego. Rok 1991.

-„Pomiary wydłużeń ciała dla potrzeb konstrukcji i projektowania odzieży”

ASP w Łodzi, Katedra Ubioru. Kierownik zespołu badawczego. Rok 1999.

-„Program komputerowy do opracowywania konstrukcyjnych siatek odzieżowych” ASP w Łodzi, Katedra Ubioru. Członek zespołu. Rok 2002.

Osiągnięcia artystyczne:

Realizacje:

Realizacja bardzo wielu projektów wzorniczych w zakresie mody, oraz odzieży roboczej

i o specjalnym przeznaczeniu oraz mundurów wojskowych.

Projekty małej architektury: Plac Dominikański w Sieradzu. Stary Rynek w Zgierzu.

Projekty małej architektury i koloryzacji bloków, oraz systemu identyfikacji wizualnej dla

Oś. 650 lecia w Zgierzu.

Projekt i realizacja systemu identyfikacji Urzędu Miasta Zgierza oraz projekt architektury wnętrz sali obrad Urzędu Miasta w Zgierzu oraz wielu wnętrz użytkowych handlowych i mieszkalnych. Projekty architektoniczne trzech jednorodzinnych domów mieszkalnych.

W zakresie projektów wnętrz i architektury współautorstwo.

Płaskorzeźba i mozaika ceramiczna w hallu Zakładów „Lenora” w Łodzi.

Realizacja bardzo wielu projektów z zakresu grafiki użytkowej: plakaty, katalogi, foldery, opakowania, reklamy zewnętrzne, znaki firmowe.

Wystawy:

28 wystaw indywidualnych grafiki warsztatowej, rysunku i malarstwa,

w Łodzi, Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim, Kaliszu, Krynicy, Nowym Sączu, Szczecinie, Rzeszowie, Toruniu, Radomiu, Słupsku, Herhugovard Holandia, Lwów Ukraina.

Udział w około 140 wystawach zbiorowych; międzynarodowych, ogólnopolskich oraz sztuki polskiej za granicą m.in. w Bułgarii, Czechach, Indiach, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Szwecji, USA, Węgrzech, Wielkiej Brytanii, byłym ZSRR oraz Ukrainie.

Wystawy międzynarodowe (wybór)

Internationale Triennale fur Farbige Druckgrafik, Grenchen 1973

Fourth British International Print Biennale, Bradford 1974

Fifth British International Print Biennale, Bradford 1976

I Triennale Rysunku pod patronatem T. Kulisiewicza, Kalisz 1986

Third International Graphic ART Exhibition, New Delhi 1988

Piąte Międzynarodowe Biennale Grafiki „Varna 89” , Varna 1989

Szóste Międzynarodowe Biennale Grafiki „ Varna 91”, Varna 1991

VI Eksposition Inernationale d,Art Contemporain, Saillans 1989

7 Międzynarodowa Wystawa – Lwowski Salon Jesienny, Lwów Ukraina 2000

Prace w zbiorach:

Muzeum Sztuki w Łodzi

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Muzeum Historii Miasta Łodzi w Łodzi

Muzeum Miasta Zgierza w Zgierzu

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi

Biblioteki Publicznej w Zgierzu

Biura Wystaw Artystycznych w Kaliszu

Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie

Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Artoteca Holandia

Muzej Etnografii ta Hudożnowo Promisłu – Lwów, Ukraina

Centrum Sztuki „Elektrownia” – Radom

Nagrody i wyróżnienia (wybór)

1973 III Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę, Łódź – II nagroda regulaminowa

1974 IV British International Print Biennale, Bradford – Nagroda Oxford Gallery

1979 nagroda II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne

1981 V Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę, Łódź – III nagroda

1989 nagroda II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za twórczość w dziedzinie grafiki

oraz około 18 nagród i wyróżnień na wystawach okręgowych i konkursach lokalnych w Łodzi.

Pięć Nagród Rektora ASP w Łodzi I stopnia.

Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza rok 2005

2008 Medal „Gloria Artis” Ministra Kultury i Sztuki

Kształcenie kadr:

Promotorstwo w dwóch przewodach kwalifikacyjnych artystycznych I stopnia,

Małgorzata Garda w zakresie wzornictwa, ASP w Łodzi

Tadeusz Gaworzewski w zakresie grafiki, ASP w Poznaniu

7 recenzji w przewodach kwalifikacyjnych artystycznych I stopnia ( ASP w Łodzi sześć

oraz Uniwersytet M. Kopernika jedna)

3 recenzje w przewodach kwalifikacyjnych artystycznych II stopnia ( ASP w Łodzi )

4 recenzje dotyczące wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk plastycznych

( ASP w Łodzi)

3 recenzje dotyczące wniosków o, przyznanie stanowisko profesora nadzwyczajnego

(WSP Częstochowa, Politechnika Łódzka, Politechnika Szczecińska)

Jako ekspert Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego opracowałem 18 recenzji dotyczących uchwał Rad Wydziałów nadających kwalifikacje artystyczne II stopnia oraz recenzji dotyczących uchwał Rad Wydziałów o nadanie tytułu profesora sztuk plastycznych.

Na zlecenie Państwowej Komisji Akredytacyjnej, jako ekspert uczestniczyłem w wizytacji kierunku wzornictwo w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi, kierunku edukacja plastyczna na Uniwersytecie Śląskim Wydział Sztuki w Cieszynie, kierunku wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kierunku wzornictwo w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku ponadto recenzowałem wniosek Szkoły Wyższej Rzemiosł Artystycznych w Warszawie i wniosek Politechniki Radomskiej w sprawie powołania kierunku wzornictwo.

Osiągnięcia dydaktyczne:

Wypromowałem około 170 magistrów i licencjatów sztuki w zakresie wzornictwa i edukacji artystycznej plastycznej.

Wielu z pośród nich uczestniczyło w międzynarodowych i krajowych konkursach mody, oraz konkursach graficznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Dwukrotnie moi dyplomanci zdobyli Nagrodę „Złotej Nitki” najstarszego i najbardziej prestiżowego Konkursu Mody w Polsce. Także dwukrotnie zdobyli I Nagrodę w Konkursie Mody „Smirnoff” oraz wiele innych.

W roku 2004 dyplom z grafiki z Wydziału Pedagogiczno Artystycznego UAM w Kaliszu, którego jestem promotorem został przez Jury zakwalifikowany do finału Konkursu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszy dyplom ukończenia studiów w zakresie sztuk pięknych

i sztuk projektowych.

Zajmowane stanowiska, pełnione funkcje:

Dziekan Wydziału Wzornictwa Przemysłowego w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi w latach 1978-1981.

Kierownik Katedry Ubioru na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w latach 1984-2002

Od 1994 założyciel i kierownik Kolegium Mody na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi.

Od roku 1974 do 1999 kierownik Pracowni Projektowania Odzieży a od roku 1999 kierownik Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Prezentacji w Katedrze Ubioru ASP

w Łodzi.

W roku 1988 zorganizowałem i kierowałem do 2008 roku Pracownią Grafiki i Wzornictwa w Zakładzie Edukacji Artystycznej Plastycznej Uniwersytetu A. Mickiewicza, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.

Od roku 1999 byłem inicjatorem i opiekunem Konkursu Plastycznego „Ars Uniwersitatis” dla studentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu.

W roku 2008 odszedłem na emeryturę z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi i podjąłem pracę

w Instytucie Architektury Tekstyliów PŁ, na stanowisku profesora zwyczajnego gdzie prowadzę kształcenie w Pracowni Ubioru.

Ponadto pełnię funkcję Dyrektora ds. Artystycznych w Instytucie Architektury Tekstyliów PŁ oraz kierownika Zakładu Sztuk Wizualnych.

Funkcje pozauczelniane:

Ekspert Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego w zakresie wzornictwa.

Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Przewodniczący Kapituły Nagrody Projektanta i Producenta Roku przy Krajowej Izbie Mody.

Członek Jury Międzynarodowego Konkursu Mody „In Vogue „ Wilno-Litwa 1993 rok.

Przewodniczący Jury Międzynarodowego Studenckiego Konkursu Mody „Prząśniczka” organizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademię Sztuk Pięknych we Lwowie, Akademicki Ośrodek Kultury w Łodzi.

Wielokrotny przewodniczący i członek jury w Konkursach Mody „Złota Nitka” organizowanych przez Międzynarodowe Targi Łódzkie oraz ogólnopolskich Konkursach Mody organizowanych przez Krajową Izbę Mody w Łodzi.

Komisarz artystyczny i członek jury Międzynarodowego Triennale Rysunku pod patronatem Tadeusza Kulisiewicza w roku 1986.