Zapraszamy na otwarcie wystawy fotografii Mariusza Hertmanna pt. „Portret Potoczny”.

Wernisaż odbędzie się w piątek 18 października 2019 r., o godz. 18.00.

Informacje o autorze (Źródło: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Publicznej w Poznaniu)

Ukończył fizykę doświadczalną na Uniwersytecie Wrocławskim. Działa jako fotograf niezależny. Współpracuje z wieloma wydawnictwami. Zajmuje się fotografią reportażową, reklamową i inscenizacyjną oraz przygotowaniem i produkcją wydawnictw.

Ważniejsze wystawy autorskie
· Porcelana Galeria OKP Wieża Ciśnień, Kalisz 2002
· 90. rocznica zburzenia Kalisza (wystawa plenerowa),Kalisz 2004
· Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
· Fotografie Festiwal Dialogu 4 Kultur – Ośrodek Inicjatyw Artystycznych-Teatr 77, Łódź, 2004
· Drogi, poszukiwania, style stacja fotograficzna Kalisz wystawa zbiorowa BWA, Kalisz, lipiec/sierpień 2006
· Porcelana Cafe Foto Club, Łódź, wrzesień 2006
· Ogród sztuk (wspólnie z Andrzejem Nawrotem), Ośrodek Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu, 2014
· Uliczna Galeria Światowego Malarstwa – w całości, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, 2014