REKLAMA

„Cezak” uczy już 105 lat

„Cezak” uczy już 105 lat

Wręczenie medali „Przyjaciela Szkoły”, życzenia i gratulacje, wzruszający program artystyczny, retrospektywne filmy przedstawiające historię szkoły, a przede wszystkim wspólne świętowanie jubileuszu – tak w skrócie wyglądały obchody 105 lecia istnienia Zespołu Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka w Zgierzu.

Jubileusz 105-lecia szkoły świętowali obecni i byli nauczyciele, a także absolwenci oraz aktualni uczniowie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło przedstawicieli powiatowego samorządu – organu prowadzącego placówkę. – „Cezak” jest przykładem szkoły z tradycjami, która wciąż się rozwija, oferując absolwentom szkół podstawowych kontynuowanie edukacji na wysokim poziomie i na kierunkach dostosowanych do ich zainteresowań oraz potrzeb rynku pracy – mówił podczas uroczystości Wojciech Brzeski, członek Zarządu Powiatu Zgierskiego.

Dawny „Ekonomik”, a dzisiejszy „Cezak” – jest kontynuacją utworzonej w 1919 roku, Państwowej Szkoły Kupieckiej. Na początku swojego istnienia szkoła mieściła się w wynajmowanym budynku przy ul. Łęczyckiej 5. W pierwszym roku nauki w szkole uczyło się 134 uczniów. Program nauczania klasy pierwszej i drugiej Państwowej Szkoły Kupieckiej obejmował obok przedmiotów ogólnokształcących przedmioty zawodowe takie jak: księgowość, korespondencja, arytmetyka handlowa, nauka o handlu, prawoznawstwo, geografia gospodarcza, towaroznawstwo z chemią, rysunki i kaligrafię. Od 1921 roku do szkoły wprowadzono naukę języka francuskiego.

Dziś Zespół Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu, będąc nowoczesną placówką z tradycjami, wciąż kultywuje pamięć o historycznym dziedzictwie. Obecnie szkoła znajduje się przy ul. Długiej w Zgierzu. Uczęszcza do niej 659 uczniów. Placówka kształci w takich zawodach jak: technik handlowiec, technik cyfrowych procesów graficznych, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik ekonomista, czy technik obsługi turystycznej.

Źródło: Powiat Zgierz

Czytaj także

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Wspólne patriotyczne obchody jednego z najważniejszych świąt narodowych, co roku gromadzą zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy na uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej.

Czytaj więcej »