W 2020 roku Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu dzięki dofinansowaniu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska” zakupił stroje ludowe dla młodszego Zespołu Pieśni i Tańca „Boruta”. Zakupione zostały zestawy strojów łęczyckich, górali żywieckich, krakowskich (te ostatnie dla grupy przedszkolnej i wczesnoszkolnej). Uzupełniono garderobę o koszule opoczyńskie, a także obuwie taneczne. Wartość całej inwestycji to ponad 83000 zł.
Mamy nadzieję, że za kilka miesięcy będziecie mogli podziwiać nowo zakupione stroje na tancerzach.