Od 7 października, w każdą środę o godz. 16.30 zapraszamy zainteresowanych technikami graficznymi. Dzieci i młodzież od 11 roku życia będą poznawać tradycyjne sposoby drukowania i powielania (stempel, linoryt, kalkograf, monotypia, szablon). Zajęcia poprowadzi Maria Łuczak. Opłata: 25 zł / miesiąc