3 listopada 2017 roku w Zgierskiej Galerii Sztuki otworzymy wystawę prac Zdzisława Muchowicza, pt. „School Drawing INK – Improvisations by Zdzisław Muchowicz”.

Na ekspozycję składa się 28 czarno – białych obrazów zrealizowanych przez autora techniką określaną jako rysunek piórkiem, w formatach zbliżonych do A3 i A5. Powstały one w trybie improwizacji, podobnie jak to się odbywa w innych dyscyplinach sztuki, choćby w muzyce, gdzie zaledwie naszkicowany motyw wyjściowy stopniowo rozwija się, zagęszcza i krystalizuje aż do ostatecznej postaci. W większości wystawionych obrazów nie zachodzi relacja ZNAK – DESYGNAT. Wykonane zostały na przestrzeni ostatnich kilku lat. W swojej treści odnoszą się one do wyimaginowanej rzeczywistości, rządzącej się własnymi wewnętrznymi prawidłami.

Ekspozycję uzupełniają trzy kompozycje niemalarskie, tj. dwa reliefy z drewna, metalu i skóry i jeden gobelin całkowicie skórzany. Pochodzą one z wczesnych lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

Omawianą wystawę, jako niewielki wycinek z całego dorobku plastycznego autora będzie można zwiedzać w dniach 3 – 20 listopada, niemal w przededniu pięćdziesięciolecia aktywności twórczej autora.