REKLAMA

Miliony na kolejne powiatowe inwestycje drogowe

Miliony na kolejne powiatowe inwestycje drogowe

W najbliższym czasie na naszych drogach szykuje się naprawdę sporo pracy. Aktualnie, dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu „Polski Ład”, trwa modernizacja drogi powiatowej relacji Ignacew Rozlazły – Parzęczew za ponad 2,2 mln zł. Zadanie zakłada m.in. odnowę nawierzchni wraz z poboczami, czyszczenie rowów i przepustów oraz wymianę chodników. Na tym jednak nie koniec. Niedługo rozpocznie się przebudowa blisko 14 km powiatowych dróg oraz budowa mostu w Rudzie Bugaj. – Jesteśmy już po wyłonieniu wykonawców, z którymi niedługo podpiszemy umowy na realizację 6 inwestycji za łączną kwotę ponad 22 mln zł – mówi Starosta Zgierski Bogdan Jarota.

Na modernizację dróg i budowę mostu powiatowy samorząd również otrzymał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”. – Pozyskaliśmy ponad 21,5 mln zł, co stanowi 95% ogólnej kwoty przeznaczonej na te inwestycje – dodaje Wicestarosta Zgierski Dominik Gabrysiak.

Drogi które zostaną objęte pracami:

  • Nowy asfalt zostanie położony na ponad 2 km odcinku w ciągu ul. Adamówek – Nowe Miasto – Starzyńskiego w Ozorkowie. Dodatkowo zostaną odnowione pobocza.
  • Wymiana nawierzchni, wykonanie poboczy, ułożenie nowych przepustów – to m. in. zakres pracy obejmujących przebudowę blisko 3 km odcinka drogi powiatowej relacji Wola Mąkolska – Popów Głowieński.
  • Na ponad 3,8 km odcinku drogi relacji Parzęczew – Borszyn prace będą prowadzone dwuetapowo. Pierwszy dotyczy wymiany krawężników, odnowienia chodników oraz położenia nowego asfaltu w Parzęczewie, zaś drugi, od granicy miejscowości w kierunku Boryszyna, również zakłada wymianę nawierzchni oraz dodatkowo odmulenie rowów i przepustów.
  • Na 4,7 km odcinku drogi relacji Gieczno – Lorenki – Kwilno roboty będą dotyczyć wymiany asfaltu oraz poboczy.
  • W Głownie u zbiegu ul. Torowej i ul. Ziewanickiej zostanie położona nowa nawierzchnia oraz pojawią się zjazdy i pobocza.
  • W Rudzie Bugaj powstanie nowy most, który zastąpi obecny, będący w złym stanie technicznym. Wśród zaplanowanych prac jest również wymiana nawierzchni jezdni na dojeździe do samego mostu.

źródło – www.powiat.zgierz.pl

Czytaj także

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Wspólne patriotyczne obchody jednego z najważniejszych świąt narodowych, co roku gromadzą zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy na uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej.

Czytaj więcej »