„Słodkobłękity” to ogólnopolski festiwal kierowany do przedstawicieli niezależnego nurtu teatralnego. Jego główną częścią jest konkurs spektakli wybranych na podstawie zgłoszeń i załączonych filmów z zarejestrowanymi spektaklami.
Festiwal odbywa się na sali teatralnej i na scenie na strychu.
Urozmaica go szereg imprez towarzyszących: koncerty muzyki alternatywnej, recitale poezji śpiewanej, etiudy teatralne, pokazy dla szkół i w plenerze, warsztaty teatralne.
Celem festiwalu jest :

  • wspieranie i promocja twórczości artystycznej, przede wszystkim debiutantów;
  • edukacja teatralna młodzieży i dorosłych;
  • wyrównanie różnic w dostępie do kultury,
  • integracja środowisk twórczych (również z odbiorcami sztuki teatralnej);
  • promocja sztuki teatralnej w regionie.

Ideą „Słodkobłękitów” jest propagowanie kultury alternatywnej. W Zgierzu spotkają się niezawodowe grupy teatralne, dla których festiwal jest jednym z najważniejszych przeglądów teatralnych w kraju. Otwarta formuła festiwalu sprawia, że impreza jest bezpłatna i dostępna dla wszystkich. Sprzyja to propagowaniu kultury.

Zespoły biorące udział w konkursie walczą o Grand Prix im. Mariana Glinkowskiego i nagrody finansowe.
Kierownikiem artystycznym imprezy jest Anna Perek, a organizacyjnym Magdalena Ziemiańska.

Multimedia