Świerszczykowe wierszyki jest to konkurs recytatorski dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. MOK jest organizatorem miejskiego etapu imprezy.
Każda „reprezentacja” szkoły może liczyć maksymalnie 5 członków.

Świerszczykowe wierszyki zgierz