W ramach obchodów rocznicy 200 – lecia Umowy Zgierskiej organizujemy warsztaty literackie i fotograficzne na jej temat. Efekty prac umieszczone zostaną w specjalnym wydawnictwie pod roboczym tytułem „Umowa Zgierska młodym okiem”.

Chętni  do udziału w projekcie (uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych) powinni zgłosić się do jednej z grup warsztatowych, do 20 maja. Liczba miejsc ograniczona.