REKLAMA

Zgierz się zmienia!

Zgierz się zmienia!

Trzy lata działania, piętnaście milionów złotych, trzydzieści przedsięwzięć. Zakończyła się realizacja projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”, którego głównym celem była poprawa jakości życia tutejszych mieszkańców w różnych obszarach przestrzeni publicznej. Od inwestycji w architekturę, przez opracowanie kluczowych dokumentów strategicznych, aż do wygodnych i praktycznych narzędzi online: Gmina Miasto Zgierz miała okazję sprawnie wykorzystać wsparcie finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Jakie są najważniejsze rezultaty zakończonego właśnie projektu? Są wśród nich m.in. nowatorskie rozwiązania online: rozszerzenie aplikacji mobilnej Miasto Zgierz oraz Zgierska Karta Mieszkańca – program lojalnościowy promujący osoby, które na miejscu rozliczają swoje podatki.

Niezwykle ważnym rezultatem projektu stało się opracowanie strategicznych dokumentów, kluczowych dla dalszego rozwoju miasta. Należą do nich: „Strategia Rozwoju Miasta Zgierza na lata 2023-2030 z perspektywą do roku 2040”, „Polityka Młodzieżowa Gminy Miasto Zgierz” oraz dokument „Określenie obecnego stanu niezrekultywowanych składowisk odpadów, ich wpływu na środowiska oraz technologii i kosztów ich rekultywacji”, który wskazuje kierunki rekultywacji składowisk odpadów na terenie dawnych zakładów „Boruta”.

Dzięki projektowi „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach” można było realizować w Zgierzu całą listę niezwykle ważnych inwestycji, choćby w zabytkową tkankę zgierskiej architektury, jak Zgierskie Centrum Seniora czy Strefa Rzemiosł Dawnych. W Urzędzie Miasta Zgierza działa nowo wybudowana winda, która znosi bariery architektoniczne obiektu dla osób ze specjalnymi potrzebami, a dostępna jest dla wszystkich interesantów.

Zgierz jest jednym z 29. miast polskich, które otrzymały dofinansowanie (około 15-tu milionów złotych) z Programu „Rozwój Lokalny” w ramach wsparcia Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2024. W październiku 2021 roku w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej podpisana została umowa na dofinansowanie projektu „Zgierz – nowoczesne miasto po godzinach”.

Źródło: Miasto Zgierz

Czytaj także

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Wspólne patriotyczne obchody jednego z najważniejszych świąt narodowych, co roku gromadzą zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy na uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej.

Czytaj więcej »