REKLAMA

ZROZUM AUTYZM – obchody Światowego Dnia Autyzmu

ZROZUM AUTYZM – obchody Światowego Dnia Autyzmu

Autyzm to nie choroba, tylko odmienność rozwojowa. Nie ma na niego lekarstwa, nie można się nim zarazić. Osoby ze spektrum autyzmu (ASD) nietypowo postrzegają świat, ich zmysły często cechuje wyższa wrażliwość na różne bodźce np. dźwiękowe. Miewają trudności w komunikacji i relacjach społecznych, natomiast autyzm nie oznacza niepełnosprawności intelektualnej.

Wzrost społecznej świadomości tego, czym jest autyzm, uczy szacunku wobec odmienności i wyjątkowości każdej osoby oraz pomaga tworzyć warunki przyjazne osobom z ASD.

13 kwietnia, w Parku Miejskim im. Tadeusza Kościuszki w Zgierzu, pod hasłem „Zrozum autyzm” odbyły się obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu (przypadającego 2 kwietnia), objęte patronatem m.in. przez Starostę Zgierskiego.

Pogoda sprzyjała integracji w plenerze, więc na wydarzenie przybyły liczne reprezentacje placówek oświatowych i stowarzyszeń, które odpowiedziały na zaproszenie organizatora – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu, przygotowały plakaty oraz miały na sobie elementy stroju w kolorze niebieskim. Przedstawicielom tych placówek, a także organizatorom, podziękowali ze sceny Wicestarosta Zgierski Dominik Gabrysiak oraz Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

Głównym punktem obchodów było bicie rekordu dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, polegające na otoczeniu przez uczestników parkowego stawu niebieską wstążką. Już po raz drugi udało się tego dokonać i symbolicznie wyrazić solidarność z osobami z ASD.

W dalszej części wydarzenia był czas na: sceniczne występy uczestników, animacje, malowanie twarzy fotografie i oglądanie wystawy plakatów.

Źródło: powiat.zgierz.pl

Czytaj także

Wiwat Maj, Trzeci Maj!

Wspólne patriotyczne obchody jednego z najważniejszych świąt narodowych, co roku gromadzą zaproszonych gości oraz mieszkańców gminy na uroczystościach pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białej.

Czytaj więcej »